بازدید مشاور مقام معظـم رهبـری و ریاست محتـرم بنیاد مستضعفان     سردار سرتیپ دکتـرحسین‌دهقان از دفتــر موسسه فرهنـگی نورالائمه‌(ع) در شهـر زواره

 

بازدید مشاور مقام معظـم رهبـری و ریاست محتـرم بنیاد مستضعفان 
   سردار سرتیپ دکتـرحسین‌دهقان

از دفتــر موسسه فرهنـگی نورالائمه‌(ع) در شهـر زواره

 

بازدید مشاور مقام معظـم رهبـری و ریاست محتـرم بنیاد مستضعفان     سردار سرتیپ دکتـرحسین‌دهقان از دفتــر موسسه فرهنـگی نورالائمه‌(ع) در شهـر زواره

 

استان اصفهان-شهـرشهیـدان زواره

پنجشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

 

 


 

 

سبد خرید