مرحله اول       مرحله دوم       مرحله سوم       مرحله چهارم  
                             
  تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله اول مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب " بر آستان غدير " ـ پاييز 1386 ـ مسجد سپهسالار حسين       تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله دوم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب " امام حسين و نهضت عاشورا " ـ زمستان 1386 ـ مسجد سپهسالار حسين       تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله دوم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب " امام حسين و نهضت عاشورا " ـ زمستان 1386 ـ مسجد سپهسالار حسين       مراسم اهداي جوايز مرحله چهارم مسابقات نورالائمه - باغ فيض - تابستان 1387 - تهران  
                             
 

اولين مرحله  مسابقات  نورالائمه(ع) بر اساس كتاب «بر آستان غدير» در پاييز 1386 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز با حضور آيت الله رئيسي در مسجد سپهسالار حسين(ع) برگزار شد.

 

     

دومين مرحله مسابقات  نورالائمه(ع) بر اساس كتاب «امام حسين و نهضت عاشورا» در پاييز 1386 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز با حضور آيت الله خاتمي در مسجد سپهسالار حسين(ع) برگزار شد.

 

     

سومين مرحله مسابقات  نورالائمه (ع) بر اساس كتاب «خورشيد آفرينش» در بهار 1387 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز با حضور حجت الاسلام و المسلمين تقوي ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور ـ در مسجد جامع ابوذر تهران برگزار شد.

 

     

چهارمين مرحله مسابقات  نورالائمه (ع) بر اساس كتاب «عطر انتظار» در تابستان 1387 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز با حضور آيت الله حميدي ـ نماينده ولي فقيه در دانشگاه علم و صنعت ـ در باغ فيض (زيارتگاه امامزاده جعفر و امامزاده حميده خاتون) در تهران برگزار شد.

 

 
 

مشاهده آلبوم تصاوير

     

مشاهده آلبوم تصاوير

     

مشاهده آلبوم تصاوير

     

مشاهده آلبوم تصاوير

 
  جزئيات بيشتر ...       جزئيات بيشتر ...       جزئيات بيشتر ...       جزئيات بيشتر ...  

 

 

  مرحله پنجم       مرحله ششم       مرحله هفتم       مرحله هشتم  
                             
  تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله پنجم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب " غدير حقيقت جاويد " ـ پاييز 1387ـ امامزاده حسن در خيابان قزوين       تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله ششم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب " مقام زيارت امام حسين (ع) " ـ زمستان 1387ـ مسجد سپهسالار حسين       تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله هفتم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب " خورشيد آفرينش " ـ 1388 ـ نماز جمعه شهريار ـ آيت الله خاتمي       مراسم اهداي جوايز مرحله هشتم مسابقات نورالائمه - شهرستان رباط كريم - 1388 - جشن ميلاد امام حسن مجتبي  
                             
 

پنجمين مرحله مسابقات  نورالائمه(ع) بر اساس كتاب «غدير حقيقت جاويد» در پاييز 1387 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز با حضور آيت الله رئيسي در مسجد سپهسالار حسين(ع) برگزار شد.

 

     

ششمين مرحله مسابقات  نورالائمه(ع) بر اساس كتاب «مقام زيارت امام حسين(ع)» در زمستان 1387 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز در مسجد سپهسالار حسين(ع) برگزار شد.

 

     

هفتمين مرحله مسابقات  نورالائمه (ع) بر اساس كتاب «خورشيد آفرينش» در بهار 1388 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز با حضور حجت الاسلام و المسلمين خاتمي ـ امام جمعه محترم شهريار ـ در نماز جمعه شهرستان شهريار برگزار شد.

 

     

هشتمين مرحله مسابقات  نورالائمه (ع) بر اساس كتاب «كريم آل طه » در تابستان 1388 در استان تهران اجرا شد و مراسم اهداي جوايز با حضور امام جمعه محترم شهرستان رباط كريم همزمان با جشن ميلاد امام حسن مجتبي(ع)  در شهرستان رباط كريم برگزار شد.

 

 
 

مشاهده آلبوم تصاوير

     

مشاهده آلبوم تصاوير

     

مشاهده آلبوم تصاوير

     

مشاهده آلبوم تصاوير

 
  جزئيات بيشتر ...       جزئيات بيشتر ...       جزئيات بيشتر ...       جزئيات بيشتر ...  

 

اين صفحه در دست ساخت است و ادامه تصاوير مراسم‌هاي اهداي جوايز اضافه خواهد شد.