مجموعه کامل کتاب‌های مسابقات سال 1396

این مجموعه شامل 9 عنوان کتاب در سه گروه می‌باشند. عناین کتاب‌ها عبارتند از:
«تفسیر نفیس - جلد اول تا ششم» ، «مصباح هدایت جلد اول و دوم» و «کتاب جامع پیشوایان نور  - شامل زندگینامه چهارده معصوم» می‌باشند.


قیمت: 405.000 تومان
قیمت با تخفیف: 350.000 تومان
با پست سفارشی رایگان 


برای سفارش کتاب و دریافت آن از طریق پست روی تصویر مقابل کلیک کنید.

 

فروش ویژه کتاب‌های مسابقات نورالائمه در سال 1396
 

مجموعه مصباح هدایت
قیمت دوره پنج جلدی  150.000 تومان
با تخفیف: 135.000 تومانپیشوایان نور
قیمت کتاب: 45.000 تومانچشمه‌های معرفت


فخر آفرینش
قیمت   4200 تومانآفتاب هدایت
قیمت   3000 توماناسوه استقامت
قیمت   4000 تومانعطر انتظار
قیمت   3500 توماننگین آفرینش
قیمت   4200 تومانکریم آل طه
قیمت   4200 تومانامام رئوف
قیمت   4300 تومانزینت پرهیزگاران
قیمت   4200 تومانقبله عشق
قیمت   4200 تومانشکوه صبر
قیمت   4000 تومانخورشید دانش
قیمت   4200 تومانگوهر وجود
قیمت   3000 تومانخورشید آفرینش
قیمت   4200 تومانپیشوای صادق
قیمت   4000 تومانپیشوایان نور
قیمت کتاب: 45.000 تومانتفسیر نفیس


تفسیر نفیس - جلدهای 1 تا 4
قیمت دوره 4 جلدی: 200.000 تومان
با تخفیف: 180.000 تومان
دوره 12 جلدی تفسیر نفیس
قیمت دوره 12 جلدی: 600.000 تومان
با تخفیف: 480.000 تومانتفسیر نفیس - جلد 3
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 6
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 9
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 12
قیمت   50.000 تومان

تفسیر نفیس - جلدهای 5 تا 8
قیمت دوره 4 جلدی: 200.000 تومان
با تخفیف: 180.000 تومانتفسیر نفیس - جلد 1
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 4
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 7
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 10
قیمت   50.000 تومان

تفسیر نفیس - جلدهای 9 تا 12
قیمت دوره 4 جلدی: 200.000 تومان
با تخفیف: 180.000 تومانتفسیر نفیس - جلد 2
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 5
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 8
قیمت   50.000 تومان
تفسیر نفیس - جلد 11
قیمت   50.000 تومانمصباح هدایت


مصباح هدایت - جلد 1
قیمت   30.000 تومان
مصباح هدایت - جلد 4
قیمت   30.000 تومان
مصباح هدایت - جلد 2
قیمت   30.000 تومان
مصباح هدایت - جلد 5
قیمت   30.000 تومان
مصباح هدایت - جلد 3
قیمت   30.000 تومان
مجموعه مصباح هدایت
قیمت دوره پنج جلدی  150.000 تومان
با تخفیف: 135.000 تومان


سایر کتاب‌ها

پنج دقیقه با من باش از کتاب های انتشارات نورالائمه
پنج دقیقه با من باش (جلد 1)
قیمت   7.000 تومان
 

حجاب؛ بهترین انتخاب
قیمت: 15.000 تومان


 

پنج دقیقه با من باش از کتاب های انتشارات نورالائمه
پنج دقیقه با من باش (جلد 2)
قیمت   7.000 تومان
 

غدیر حقیقت جاوید کتاب مسابقه ویژه سال 1395 موسسه فرهنگی نورالائمه
غدیر حقیقت جاوید 
قیمت   5.000 تومان
 

پنج دقیقه با من باش از کتاب های انتشارات نورالائمه
پنج دقیقه با من باش (جلد 3)
قیمت   7.000 تومان
 

پنج دقیقه با من باش از کتاب های انتشارات نورالائمه
پنج دقیقه با من باش (3 جلد)
قیمت   21.000 تومان