مهلت تكميل اطلاعات برندگان مرحله هاي 40 و 41 و 42 مسابقات نورالائمه (ع)


با تبریک فرا رسیدن ایام با برکت عید سعید غدیر، از برندگان مرحله هاي 40 و 41 و 42 مسابقات بزرگ نورالائمه تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 19 آبان 1391 « فرم اطلاعات برندگان مسابقات نورالائمه » را تكميل نمايند.
 
لازم به ذکر است؛ عدم تکمیل فرم در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت هدایا می‌باشد.


.

فرم اطلاعات برندگان


 

یادآوری می‌نماییم که مسابقه مرحله 40 بر اساس کتاب "پرسش از خدا " از تاریخ 1 تیر لغایت 28 مرداد 1391 و مسابقه مرحله 41 بر اساس کتاب " پرتوی از رمضان " از تاریخ 1 مرداد تا 28 شهریور و مسابقه مرحله 42 بر اساس کتاب " تفسیر نفیس ـ جلد چهارم " از تاریخ 1 شهریور تا 28 مهر 1391 برگزار شده است.  

.