قرعه كشي مرحله پنجاه و سوم مسابقات بزرگ نورالائمه در تاريخ 7 مهر 1392 در دفتر حضرت آيت الله رسولي محلاتي و با حضور اعضاي موسسه فرهنگي نورالائمه (ع) برگزار گرديد. در اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد رضا طباطبايي نسب ـ مسئول موسسه فرهنگي نورالائمه ـ گزارش برگزاري مرحله 53 مسابقات را ارائه و پس از آن قرعه كشي نفرات برگزيده توسط حضرت آيت الله رسولي محلاتي انجام شد.
در پايان جلسه، آيت الله رسولي محلاتي ضمن تقدير از اقدامات انجام شده توسط موسسه فرهنگي نورالائمه(ع) ، اجراي مسابقات كتابخواني را يكي از روش‌هاي مناسب براي ترويج فرهنگ اسلامي در جامعه برشمردند و بر ضرورت استفاده از شيوه هاي نوين در ترويج فرهنگ اهلبيت (ع) تاكيد كردند.


لازم به ذكر است؛ در اين مرحله از مسابقات تعداد 15 نفر از كساني كه در مسابقه به صورت متمركز (تلفني) شركت كرده‌اند جايزه يك ميليون ريالي اهداء مي گردد. كساني كه به صورت غيرمتمركز در مسابقات شركت كرده اند جايزه خود را از نهاد يا سازماني كه مسابقه را برگزار كرده اند دريافت خواهند كرد و اسامي آنان نيز توسط آن نهاد اعلام مي گردد.

 

قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي


قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي


قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي


قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي


قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي


قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي


قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي


قرعه كشي مرحله 53 مسابقات نورالائمه در حضور آيت الله رسولي محلاتي