قرعه كشي مرحله 52 مسابقات بزرگ نورالائمه در مورخ 2 شهريور 1392 با حضور آقايان: جناب دكتر علي اكبر ولايتي ـ مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل ـ حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد رضا طباطبايي نسب ـ مسئول موسسه فرهنگي نورالائمه ـ حجت الاسلام و المسلمين روحاني و اعضاي ستاد برگزاري مسابقات نورالائمه برگزار گرديد.

در اين جلسه جناب آقاي دكتر ولايتي ضمن تأكيد بر لزوم اجراي برنامه هاي متنوع براي تشوريق مردم به مطالعه كتابهاي سودمند، برگزاري مسابقات كتابخواني را يكي از ابزارهاي مفيد در راه تحقق اين هدف مهم برشمردند.

پس از ارائه گزارش برگزاري مسابقه مرحله 52، تعداد 15 نفر از شركت كنندگان در مسابقه تفسير نفيس جلد اول كه موفق به كسب بالاترين امتياز شده بودند به قيد قرعه انتخاب و جايزه نقدي به مبلغ 1.000.000 ريال (يك ميليون ريال) از طرف موسسه فرهنگي نورالائمه (ع) به آنان اهداء خواهد شد.
 

لازم به ذكر است؛ اين قرعه كشي مربوط به كساني است كه از طريق سامانه تلفن هوشمند با شماره تلفنهاي 9092301448 و 9099070208 در مسابقه شركت كرده اند. قرعه كشي و اعلام اسامي برندگان مسابقاتي كه توسط ساير نهادها و سازمانها به صورت غيرمتمركز برگزار شده است، توسط مركز برگزار كننده مسابقه به اطلاع آنان خواهد رسيد.


قرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتي


قرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتي


قرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتي - واشقاني - آذر - حجت الاسلام روحاني


قرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتي


قرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتي - مهدي ابوطالبي يزديقرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتيقرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتي


قرعه كشي مرحله 52 مسابقات نورالائمه - تفسير نفيس جلد اول با حضور جناب آقاي دكتر ولايتي