مسابقات بزرگ نورالائمه(ع) در سال 1393
 
در سال 1393 پنج مرحله مسابقه در سراسر كشور برگزار خواهد شد. اين مسابقات بر اساس كتاب‌هاي «تفسير نفيس» جلد هفتم و هشتم و «مصباح هدايت» جلد اول و دوم برگزار خواهد شد. 
همچنين مسابقه ويژه سال 1393 از كتاب «حجاب؛ بهترين انتخاب» اجرا مي‌گردد. مجموعه كتاب‌هاي «تفسير نفيس» و «مصباح هدايت» با شيوه پرسش و پاسخ به سئوالات اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و... با استفاده از آيات نوراني قرآن كريم و روايات اهلبيت(ع) پاسخ گفته است.
اطلاعيه مسابقات سال 1393

      
جدول مسابقات سال 1393
برنامه مسابقات سال 1393 مهلت پاسخگويي
مرحله كتاب عنوان آغاز پايان
58 مصباح هدايت – جلد (1) از خدا مي‌پرسيم 1393/1/1 1393/4/25
59 تفسير نفيس – جلد (7) ابراهيم، حجر، نحل 1393/4/1 1393/7/25
60 مصباح هدايت ـ جلد (2) پرسش از امام معصوم 1393/7/1 1393/10/15
61 تفسير نفيس – جلد (8) اسراء، كهف، مريم، طه 1393/8/1 1393/11/25
62 حجاب برترين انتخاب مسابقه ويژه سال 1393 1393/4/3 1393/11/22
 
مسابقه مرحله 59 ( تفسير نفيس - جلد هفتم )
پنجاه و نهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس جلد هفتم از مجموعه تفسير نفيس از تاريخ 1 تير 1393 تا 25 مهر 1393 برگزار خواهد شد.
جلد هفتم از مجموعه «تفسير نفيس» به تفسير سوره‌هاي مباركه ابراهيم، حجر و نحل اختصاص دارد. به برندگان اين مرحله از مسابقات ـ همچون مراحل قبل ـ هداياي نقدي تقديم خواهد شد.
اسامی برندگان مرحله 59 مسابقات نورالائمه


قرعه کشی مرحله 59 مسابقات نورالائمه(ع) در تاریخ 18 آبان 1393 در دفتر موسسه فرهنگی نورالائمه(ع) برگزار گردید.
در این مرحله از مسابقات تعداد 20 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه انتخاب شدند که اسامی آنها در جدول روبرو درج گردیده است.
مرحله 59 مسابقات نورالائمه بر اساس کتاب تفسیر نفیس (جلد هفتم) از ابتدای تیر ماه تا 25 مهر 1393 برگزار گردیده است.
جلد هفتم از مجموعه تفسیر نفیس به تفسیر سوره‌های ابراهیم، حجر و نحل اختصاص دارد.
جوایز برندگان این مرحله ـ همچون مراحل قبل ـ به صورت نقدی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب آنها واریز خواهد شد.


رديف کد ملي رديف کد ملي
1 0018639127 11 0068027516
2 0310626315 12 0059207752
3 0493269746 13 0201358778
4 0052424618 14 0048724432
5 1671226720 15 4680049146
6 0048261920 16 4432387440
7 0048045527 17 0070892067
8 6038682317 18 4060014966
9 0018266479 19 1940621161
10 0020081529 20 3570004333