جدول مسابقات سال 1396
        مدت دوره 
ردیف عنوان موضوع طرح آغاز پایان
73 تفسیر نفیس جلد (1) تفسیر سوره‌های مبارکه حمد و بقره جنت القرآن 1396/2/1 1396/7/25
74 مصباح هدایت (1) 1196 پرسش از قرآن کریم  جنت الحدیث 1396/3/1 1396/7/25
75 تفسیر نفیس جلد (2) تفسیر سوره‌های مبارکه ال عمران و نساء جنت القرآن  1396/4/1 1396/8/25
76 فخر آفرینش آشنایی با زندگانی و سیره پیامبر اکرم(ص) جنت المعرفت 1396/4/1 1396/8/25
77 تفسیر نفیس جلد(3) تفسیر سوره‌های مبارکه مائده و انعام جنت القرآن 1396/5/1 1396/9/25
78 مصباح هدایت (2) 1400 پرسش از ائمه معصومین(ع)  جنت الحدیث 1396/6/1 1396/9/25
79 تفسیر نفیس جلد (4) تفسیر سوره‌های مبارکه اعراف و انفال جنت القرآن 1396/7/1 1396/10/25
80 نگین آفرینش آشنایی با زندگانی و سیره امام علی(ع) جنت المعرفت 1396/7/1 1396/10/25
81 تفسیر نفیس جلد(5) تفسیر سوره‌های مبارکه توبه و یونس جنت القرآن  1396/8/1 1396/11/25
82 خورشید آفرینش آشنایی با زندگانی و سیره حضرت زهرا(س) جنت المعرفت 1396/9/1 1396/11/25
83 تفسیر نفیس (6) تفسیر سوره‌های مبارکه هود، یوسف،رعد جنت القرآن 1396/10/1 1396/11/25
84 کریم آل طه آشنایی با زندگانی امام حسن مجتبی(ع جنت المعرفت 1396/10/1 1396/11/25

برنامه مسابقات سال 1396
در سال 1396، مطابق جدول فوق، 12 دوره آموزشی در سراسر كشور برگزار خواهد شد. 
شش دوره از این آموزش‌ها بر اساس مجموعه «تفسیر نفیس»، دو دوره براساس مجموعه کتاب‌های «مصباح‌هدایت»،
چهار دوره بر اساس مجموعه «چشمه‌های معرفت»، اجرا می‌گردد.
در صورت تقاضای شرکت کنندگان، به کسانی که در تمام مراحل هر یک از دوره‌های آموزشی شرکت نمایند، گواهینامه پایان‌دوره اعطا خواهد شد.
کسانی که در هر گروه از مسابقات سال1396 به طور کامل شرکت نمایند، به قید قرعه، جوایز نقدی اهداء خواهد شد.
برای شرکت در مسابقات اینجا کلیک کنید.