بيست و پنجمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب «شكوه صبر» در استان زنجان
بيست و پنجمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب «شكوه صبر» به مناسبت گراميداشت مقام امام موسي كاظم (ع) از 23 خرداد تا 1 مهر 1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان زنجان برگزار گرديد.


مراسم اهداي جوايز برندگان مرحله 25 مسابقات نورالائمه در مصلي نماز جمعه شهر زنجان با حضور آيت الله موسويون ـ امام جمعه موقت زنجان ـ برگزار گرديد. در مجموع به 110 نفر از برندگان جايزه اهداء شد كه 12 نفر از آنان از طريق موسسه فرهنگي نورالائمه تعيين و مابقي توسط ستاد برگزاري مسابقه در استان زنجان انتخاب شدند.
شکوه صبر , انتشارات نورالائمه , مرحله بیست و پنجم
شماره ملي برندگاني كه تلفني در مسابقه شركت كرده‌اند

 

رديف کد ملي
1 1531546943
2 0026108054
3 0058817141
4 0061001236
5 1091579911
6 0068027516
7 1092118098
8 5579391587
9 0019853467
10 0056042086
11 0621139548
12 0491664427