بيست و سومين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « فخر آفرينش » در استان بوشهر
بيست و سومين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « فخر آفرينش » به مناسبت گراميداشت مقام رسول اكرم(ص)  از 23 خرداد تا 1 شهريور 1390 اجرا شد.

اين مرحله از مسابقات با محوريت استان بوشهر برگزار گردید.
فخر آفرینش , انتشارات نورالائمه , مرحله بیست و سه