بيست و دومين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « خورشيد آفرينش » در استان کرمانشاه
بيست و دومين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « خورشيد آفرينش » به مناسبت گراميداشت مقام حضرت زهرا (س)  از 23 خرداد تا 28 تير 1390 اجرا شد.

اين مرحله از مسابقات با محوريت استان كرمانشاه برگزار گردید.
خورشید آفرینش , انتشارات نورالائمه , مرحله بیست و دو