سي و دومين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « اسوه استقامت » در استان کرمان
سي و دومين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « اسوه استقامت » به مناسبت گراميداشت مقام امام حسن عسكري (ع)  از 10 بهمن تا 3 اسفند 1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان كرمان برگزار گردید.
اسوه استقامت , انتشارات نورالائمه , مرحله سی و دوم