سي و يكمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب » نگين آفرينش » در استان بوشهر
سي و يكمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « نگين آفرينش » به مناسبت گراميداشت مقام امام علي (ع)  از 24 مرداد تا 1 بهمن 1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان بوشهر برگزار گرديد.

لازم به ذكر است در مجموع به 110 نفر از برندگان جايزه اهداء شد كه 14 نفر از آنان از طريق موسسه فرهنگي نورالائمه تعيين و مابقي توسط ستاد برگزاري مسابقه در استان مازندران انتخاب شدند.
نگين آفرينش , انتشارات نورالائمه , مرحله سی و یکم
شماره ملي برندگان مسابقه مرحله 31 - بر اساس كتاب نگين آفرينش

رديف کد ملي
       1          1286687421
       2          1170763588
       3          0621829781
       4          0035676353
      5          0111801656
      6          1671226720
      7          0621988261
      8          0493012273
      9          0059009756
     10          3255900131
     11          0010392327
     12          0069264422
     13          0083290788
     14          1376172100