سي‌امين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « قبله عشق » در استان تهران
سي‌امين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « قبله عشق » به مناسبت گراميداشت مقام امام حسين(ع)  از 15آبان تا 25 دي 1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان تهران برگزار گرديد.

مراسم اهداي جوايز مسابقات مرحله 28 الي 31 استان تهران پنجشنبه مورخ 4 اسفند 1390 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد سپهسالار حسين(ع)برگزار گردید.
قبله عشق , انتشارات نورالائمه , مرحله سی ام
اسامي برندگان مسابقه مرحله سي‌ام نورالائمه بر اساس كتاب قبله عشق

رديف کد ملي رديف کد ملي
1 0310990432 21 0074642261
2 1171246277 22 0054856612
3 0533486785 23 0010847081
4 0621467774 24 0451719999
5 0050496069 25 0050086715
6 0421957875 26 0064514242
7 0048376000 27 0017516811
8 0043953468 28 0534879993
9 0422044407 29 0071883071
10 0383952182 30 0019227523
11 0082364461 31 5939974023
12 0492476764 32 0084549841
13 0054026271 33 4070852816
14 4172090338 34 0078546141
15 0481435859 35 1110752660
16 4501100206 36 0084065850
17 3930846365 37 5709535214
18 0072535792 38 0053680596
19 5449634791 39 0043943136
20 5889653628 40 0111190428