بيست و نهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « شكوه صبر » در استان فارس
بيست و نهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « شكوه صبر » به مناسبت گراميداشت مقام امام موسي كاظم(ع) از 23 خرداد تا 1 آذر 1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان فارس برگزار گرديد.

لازم به ذكر است در مجموع به 110 نفر از برندگان جايزه اهداء شد كه 14 نفر از آنان از طريق موسسه فرهنگي نورالائمه تعيين و مابقي توسط ستاد برگزاري مسابقه در استان فارس انتخاب شدند.
شکوه صبر , انتشارات نورالائمه , مرحله بیست و نهم
شماره ملي برندگان مسابقه مرحله 29 بر اساس كتاب شكوه صبر

رديف کد ملي
1 1170546838
2 0888867204
3 0530411164
4 0534726453
5 0889970599
6 0057809186
7 0072962941
8 0052499901
9 0052887170
10 0054073545
11 0037081691
12 0011443634
13 1670053563
14 0079273467