بيست و هشتمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « زينت پرهيزگاران » در استان مازندران
بيست و هشتمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « زينت پرهيزگاران » به مناسبت گراميداشت مقام امام زين العابدين (ع)  از 16 تير تا 17 آذر1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان مازندران برگزار گردید.
لازم به ذكر است در مجموع به 110 نفر از برندگان جايزه اهداء گردید كه 12 نفر از آنان از طريق موسسه فرهنگي نورالائمه تعيين و مابقي توسط ستاد برگزاري مسابقه در استان مازندران انتخاب شدند.
اسامي برندگان مسابقه مرحله بیست و هشتم

رديف کد ملي
1 1240075855
2 0610229028
3 0531288730
4 0018639127
5 0014027739
6 0058846549
7 0058102973
8 0018265707
9 5579391587
10 0310421071
11 0055358251
12 0067867121
زینت پرهیزگاران , انتشارات نورالائمه , مرحله بیست و هشتم