شانزدهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه - براساس كتاب " پيشواي صادق " 

  

شانزدهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه بر اساس كتاب « پيشواي صادق » از تاريخ 1 مهر 1389 تا تاريخ 1 بهمن 1389 اجرا شد. كتاب "پيشواي صادق" به بيان زندگينامه و مناقب حضرت امام جعفر صادق(ع) اختصاص دارد.

مهلت پاسخگويي به سئوالات مسابقه تا تاريخ 1 بهمن 1389 بود و اسامي برگزيدگان در تاريخ 26 بهمن 1389 در همين صفحه اعلام شد. اين مرحله از مسابقات با محوريّت استان تهران اجرا ‌گرديد و جوايز در مورخ 28 بهمن 1389 پس از نماز مغرب و عشا در « مسجد سپهسالار حسين »  تقديم نفرات برگزيده شد.

 

  مرحله شانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب پيشواي صادق ـ بهار 1390  
         

 

 

 

 
 

اسامي برگزيدگان مرحله شانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه (ع)
در اين مرحله از مسابقات به 110 نفر از نفرات برگزيده جوايز ارزنده‌اي اهدا گرديد. از اين تعداد 30 نفر توسط موسسه فرهنگي نورالائمه و 90 نفر توسط ستاد اجراي مسابقات در استان بوشهر انتخاب شدند. اين اسامي مربوط به سهميه موسسه فرهنگي نورالائمه مي‌باشد.

 

رديف
كد ملي
1
0036765457
2
0452776740
3
0056091801
4
0018639127
5
0057000001
6
0480512035
7
0012683337
8
4591016587
9
0044012527
10
6029685449
11
0452590647
12
0621139548
13
0018265707
14
3932138031
15
0014516276
16
0070866325
17
0010102132
18
0531257606
19
0083563946
20
3979903801
21
3251237659
22
1533428875
23
0036802931
24
0057214735
25
1272728341
26
0069177929
27
0056736088
28
4469694673
29
0074652672
30
2296119131