دوازدهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه - براساس كتاب " زينت پرهيزگاران" 

 

مرحله دوازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه بر اساس كتاب "زينت پرهيزگاران" از تاريخ 26 تيرماه 1389 لغايت 5 دي ماه 1389 ـ از ولادت تا شهادت امام سجاد(ع) ـ برگزار گرديد.
اين كتاب كه به بيان مناقب و زندگينامه حضرت سيد الساجدين امام زين العابدين ـ عليه السلام ـ اختصاص دارد بازگو كننده شرايط سياسي و اجتماعي دوران آن حضرت و درايت ايشان در مديريت بحران‌هاي اجتماعي آن دوران است.
مهلت پاسخگويي به سئوالات مسابقه تا تاريخ 5 دي 1389 بود. اسامي برگزيدگان در تاريخ 15 دي در همين صفحه اعلام گرديد.

اين مرحله از مسابقات با محوريت استان مازندران اجرا گرديد و جوايز در مورخ 17 دي 1389 در محل "مصلي نماز جمعه شهر ساري " تقديم نفرات برگزيده شد.
 

 

 

 

  مرحله دوازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب زينت پرهيزگاران ـ 1389  
         

 

 

 

 
 

اسامي برگزيدگان مرحله دوازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه (ع)
در اين مرحله از مسابقات به 110 نفر از نفرات برگزيده جوايز ارزنده‌اي اهدا گرديد. از اين تعداد 30 نفر توسط موسسه فرهنگي نورالائمه و 90 نفر توسط ستاد اجراي مسابقات در استان مازندران انتخاب شدند. اسامي ذيل مربوط به سهميه موسسه فرهنگي نورالائمه مي‌باشد.

 


 


رديف شماره ملي
1 0013353489
2 0013717911
3 0014027739
4 0017718686
5 0018845800
6 0019227523
7 0035676353
8 0037081691
9 0042494117
10 0045449708
11 0056108400
12 0056151721
13 0057855218
14 0059148187
15 0070587061
16 0072962941
17 0074531387
18 0075029472
19 0075215101
20 0076387151
21 0323530788
22 0490293883
23 0492001367
24 0531257606
25 0621479330
26 3932630475
27 4131160862
28 4610388421
29 6039179236
30 6289646737
 

 

 

تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله دوازدهم مسابقات نورالائمه


اهدای جوایز مرحله دوازدهم مسابقات نورالائمه ـ ساری ـ 1389


مراسم اهدای جوایز نفرات برگزیده مسابقه مرحله دوازده نورالائمه ـ ساری ـ مصلی نماز جمعه ـ 1389


مراسم اهدای جوایز برندگان مسابقه مرحله دوازده نورالائمه ـ ساری ـ استان مازندران ـ 1389اهدای جوایز مرحله دوازدهم مسابقات نورالائمه ـ ساری ـ 1389


اهدای جوایز مرحله دوازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ ساری ـ 1389اهدای جوایز نفرات برگزیده مسابقه مرحله دوازده نورالائمه ـ ساری ـ 1389اهدای جوایز مرحله دوازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ ساری ـ 1389مراسم اهدای جوایز و تشکر از همکاری امام جمعه محترم ساری ـ مصلی نماز جمعه ساری ـ 1389


اهدای جوایز نفرات برگزیده مرحله دوازدهم مسابقات نورالائمه ـ مصلی نماز جمعه ساری ـ استان مازندران ـ 1389مراسم اهدای جوایز نفرات برگزیده مسابقات بزرگ نورالائمه ـ ساری ـ مصلی نماز جمعه ـ 1389همکاران موسسه در اجرای مرحله دوازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ استان مازندران  ـ کتاب زینت پرهیزگاران