يازدهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه - براساس كتاب " نگين آفرينش " 

 

 

يازدهمين مرحله از سلسله مسابقات بزرگ نورالائمه بر اساس كتاب «نگين آفرينش» از تاريخ 1 تير 1389 تا تاريخ 30 آبان 1389 برگزار گرديد.
كتاب «نگين آفرينش» به بيان مناقب و فضائل مولي متقيان حضرت علي(ع) اختصاص دارد و زمان مسابقه از ولادت تا شهادت آن حضرت مي‌باشد.
مهلت پاسخگويي به سئوالات مسابقه تا تاريخ 30 آبان 1389 بود. اين مرحله از مسابقات با محوريّت استان فارس اجرا گرديد و جوايز در مورخ 12 آذر 1389 در محل « مصلي نماز جمعه شهر شيراز » تقديم نفرات برگزيده شد.

 

 

  مرحله يازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ كتاب نگين آفرينش ـ 1389  
         

 

 

 

 

اسامي برگزيدگان مرحله يازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه (ع)

در اين مرحله از مسابقات به 110 نفر از نفرات برگزيده جوايز ارزنده‌اي اهدا گرديد. از اين تعداد 20 نفر توسط موسسه فرهنگي نورالائمه و 90 نفر توسط ستاد اجراي مسابقات در استان فارس انتخاب شدند. اسامي ذيل مربوط به سهميه موسسه فرهنگي نورالائمه مي‌باشد.

 

 

رديف

کد ملي

1

0624558533

2

6649889431

3

0060662816

4

0072962941

5

0018390471

6

0082052069

7

0052548104

8

0019718608

9

0019261713

10     

0491469934

11     

0074539574

12     

0019512635

13     

0058285628

14     

6229848333

15     

0011111666

16     

0057927987

17     

0480906246

18     

0064950867

19     

0050558171

20     

0081924410

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله يازدهم مسابقات نورالائمه

 

قرعه كشي برندگان مسابقات نورالائمه ـ حجت الاسلام سيد محمد رضا طباطبايي نسب ـ شيراز

 

 

مراسم قرعه كشي برگزيدگان مرحله يازدهم مسابقات نورالائمه ـ استان فارس

 

 

مراسم قرعه كشي مرحله يازدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ استان فارس

 

 

قرعه كشي برندگان مسابقه مرحله يازدهم نورالائمه ـ استان فارس ـ شيراز

 

 

خطبه هاي نماز جمعه شيراز ـ اهداي جوايز برندگان مرحله يازدهم مسابقات نورالائمه ـ استان فارس

 

 

نماز جمعه شيراز ـ استان فارس ـ اهداي جوايز مرحله يازدهم مسابقات نورالائمه ـ كتاب نگين آفرينش

 

 

سخنراني حجت الاسلام سيد محمد رضا طباطبايي نسب در خطبه‌هاي نماز جمعه شيراز

 

 

اهداي جوايز مرحله يازدهم مسابقات نورالائمه ـ استان فارس ـ شيراز

 

 

اهداي جوايز مرحله يازدهم مسابقات نورالائمه ـ كتاب نگين آفريش ـ استان فارس ـ شيراز

 

 

اهداي جوايز مسابقات بزرگ نورالائمه ـ استان فارس ـ شيراز ـ 1389

 

 

اهداي جوايز مسابقات نورالائمه ـ استان فارس ـ شيراز ـ نماز جمعه

 

 

اهداي جوايز مسابقات بزرگ نورالائمه ـ استان فارس ـ شيراز