-

 

آشنايي با مسئول موسسه فرهنگي نورالائمه (ع)

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد رضا طباطبايي نسب

 

موسسه فرهنگي نورالائمه

 

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد رضا طباطبايي نسب ـ مسئول موسسه فرهنگي نورالائمه

 

موسسه فرهنگي نورالائمه

 

متولد 1349ـ فرزند شهيد حجت الاسلام و المسلمين حاج سيّد حسن طباطبايي نسب كه در تاريخ 1364/12/1 همراه با شهيد آيت الله محلاتي به شهادت رسيدند. ايشان بعد از شهادت پدر بزرگوارش، در سال 1365 وارد حوزه علميه قم شد و دوره مقدماتي را در مدارس علميه رضويه و المهدي گذرانيد.
دوره سطح را در محضر اساتيد برجسته‌اي همچون حضرات آيات: احمدي ميانجي، كريمي جهرمي، اعتمادي، وجداني، شيخ احمد عابدي، سيّد احمد خاتمي به اتمام رسانيد و دروس دوره عالي (خارج فقه و اصول) را در محضر حضرات آيات عظام: خامنه‌اي، وحيد خراساني، ميرزا جواد تبريزي، مكارم شيرازي، هاشمي شاهرودي دنبال نمود. هم اينك نيز در درس خارج فقه مقام معظم رهبري اشتغال به تحصيل دارد.
ايشان، به سفارش كميته علمي معاونت امور حوزوي دفتر مقام معظم رهبري (طي نامه شماره 2013/30 مورخ 1380/6/31) پيرامون موضوع «حكمت جعل قوانين جزايي» پژوهشي علمي تدوين نمود كه مورد تأييد آن معاونت محترم قرار گرفت.
در عرصه تحقيقات و تأليف كتاب، تا به حال 33 عنوان از آثار وي در موضوعات مختلف، توسط مؤسسه فرهنگي ـ تحقيقاتي نورالائمه(ع) منتشر گرديده است. همچنين در موضوعات تخصصي علمي و حوزوي آثار متعددي از جمله شرح رسائل، آشنايي با ابواب فقه (شرح لمعه)، تفسير نفيس و... تدوين نموده‌اند كه هنوز منتشر نشده است.
در زمينه فرهنگي، تاكنون 24طرح مذهبي ـ فرهنگي را با همكاري نهادها و ارگان‌هاي مختلف برگزار نموده است كه گزارش كتبي آن به استحضار مقام معظم رهبري رسيد و معظم له (طي نامه‌اي شماره 816134 مورخه 1383/3/5) اقدامات و خدمات اين مؤسسه را مورد عنايت ويژه و تقدير قرار دادند.


مسؤوليت‌هاي ايشان:

ـ  وكالت در امور حسبيه و شرعي از سوي مقام معظم رهبري
ـ مسؤول هيئت امناء مجتمع فرهنگي ـ مذهبي مسجد سپهسالار حسين(ع) 
ـ  مؤسس و مدير مؤسسه فرهنگي، تحقيقاتي و انتشاراتي نورالائمه(ع) 
ـ مسؤول پيگيري امور مربوط به شوراي فرهنگ عمومي كشور در نهاد نماز جمعه 
ـ مشاور رئيس و مدير حوزه رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور 
ـ سرپرست معاونت فرهنگي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

 

 

 

 

 

  

 

 

 

مجوزها و تاييديه‌ها

 

تاييديه مقام معظم رهبري براي انجام امور حسبيه توسط حجت الاسلام سيد محمد رضا طباطبايي نسب 

و تاییدیه مراجع براي مجموعه کتاب‌های تفسیر نفیس 

 

ـ مجوز فعاليت موسسه فرهنگي نورالائمه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

 

ـ مجوز انتشارات نورالائمه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي